MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA NR 15
W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

RELACJA Z OBCHODÓW 25 LECIA ZWIĄZKU W LUBLINIE

Polecamy relację z uroczystości rocznicowych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem członków naszej organizacji, w tym Przewodniczącego Koła nr 1 w OIP w Lublinie kol. Sebastiana Sawickiego.

Link do relacji poniżej:

25 lecie NSZZ Solidarność 80

MAMY PIERWSZE KOŁO ZWIĄZKOWE

Informujemy, że w dniu 4 grudnia 2015r. na wniosek członków NSZZ "Solidarność" 80 z OIP w Lublinie, Zebranie Członków MOZ nr 15 postanowiło utworzyć pierwsze w naszej organizacji koło związkowe obejmujące swoim zakresem działania OIP w Lublinie. W terminie 14 dni od utworzenia koła zostana przeprowadzone wybory jego władz. Na zebraniu w dniu 4 grudnia doszło także do odznaczenia naszego pełnomocnika w OIP Lublin kol. Sebastiana Sawickiego Brązową Odznaką Honorową NSZZ "Solidarność" 80 w uznaniu za stworzenie naszej organizacji na terenie działania OIP w Lublinie oraz zaangażowanie w pełnieniu funkcji pełnomocnika Komisji Międzyzakładowej nr 15. Odznakę wręczył przewodniczący Regionu Mazowieckiego kol. Krzysztof Aniszewski. Sebastainowi serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów zawodowych, związkowych i osobistych.


Prezydium Komisji Międzyzakładowej nr 15.

UZGODNIENIA W SPRAWIE PODWYŻEK

Podwyżki podwyżki W dniu 11 kwietnia 2016 roku w Siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie odbyło się spotkanie w sprawie uzgodnień dotyczących zasad przyznawania jakże upragnionych i od dawna nie oczekiwanych przez wszystkich regulacji płacowych.
Uzgodnienia zostały zawarte pomiędzy Panem Włodzimierzem Biaduniem – Okręgowym Inspektorem Pracy w Lublinie a związkami zawodowymi:

•Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie reprezentowaną przez Przewodniczącego Pana Krzysztofa Sudoła,
• Komisją Okręgową Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Pracy przy Okręgowym Inspektoracie pracy w Lublinie – reprezentowaną przez Przewodniczącego Pana Wojciecha Dziedzica • Międzyzakładową Organizacją Związkową nr 15 Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność 80” w Państwowej Inspekcji Pracy reprezentowaną przez Pana Romana Kowalika.

W treści zawartych uzgodnień ustalono zasady podziału funduszu na podwyżki wynagrodzeń w Okręgowym Inspektoracie pracy w Lublinie na rok 2016 . Treść zawartego uzgodnienia zamieszczamy poniżej dla wszystkich zainteresowanych.

Zmiany w ZFŚS

W dniu 15 czerwca 2015 r. przeprowadzone zostały uzgodnienia z Okręgowym Inspektorem Pracy dotyczące zmian w regulaminie Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zgodnie ze złożonym przez nas wnioskiem zostaliśmy ujęci w składzie Komisji Socjalnej.  Z dniem zawarcia aneksu nr 1 do regulaminu Okregowy Inspektor Pracy wydał zarządzenie którym do składu Komisji Socjalnej został dodany kolega Romek. 
 
W trakcie uzgodnień został również poruszony temat planowanych podwyżek i awansów, jednak bez żadnych uzgodnień natomiast oficjalnie zostaliśmy o tym temacie poinformowani. ZAWODY WĘDKARSKIE

W dniu 16 czerwca 2015 r. przyłączyliśmy się do organizacji Zawodów  Wędkarskich. Nasz kolega z OIP który od 15 lat organizuje te zawody wyraził chęć abyśmy jako organizacja wspomogli chociażby ufundowaniem drobnej nagrody.

Współparaca na chwilę obecną w naszym okręgu układa się w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. 

Copyright