MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA NR 15
W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

KIM JESTEŚMY? JAKIE MAMY CELE?

Organizacja Zakładowa Nr 15 NSZZ "Solidarność" - 80 powstała w połowie 2014r. w celu wyłonienia reprezentacji pracowników OIP w Warszawie zaangażowanych w walkę o prawa pracownicze w szczególności dla osób traktowanych przez naszą instytucję jako pracownicy niższej kategorii choćby ze względu na staż pracy jak i wysokość zarobków. Ponieważ dla grupy założycieli naszej organizacji wartości powstałe na skutek wydarzeń sierpnia 1980r. były wyjątkowo bliskie postanowiliśmy przyłączyć się do związku zawodowego NSZZ "Solidarność" - 80. Niestety dotychczasowe organizacje związkowe funkcjonujące w inspekcji zawiodły nas pod wieloma względami, więc postanowiliśmy wziąć sprawy "w swoje ręce". W ten sposób 16 maja 2014r. Region Mazowiecki naszego związku zarejestrował naszą organizację zakładową.
Swoją działalność zainagurowaliśmy od poruszenia trzech spraw istotnych dla nas zarówno w wymiarze OIP Warszawa jak i całego kraju.
Pierwszą zasadniczą sprawą jest dla nas nierówne traktowanie w zatrudnieniu tym bardziej skandaliczne w instytucji stojącej na straży prawa pracy w Polsce. Dotychczasowe orzeczenia sądowe oraz materiały zgromadzone przez nas wskazują wielopoziomowe stosowanie bezpodstawnych różnic w wynagrodzeniach. Linia podziału w tym przypadku nie leży tylko pomiędzy poszczególnymi OIP a personelem GIP ale także pomiędzy osobami na tych samych stanowiskach w tych samych jednostkach. Okazuje się, że dochodzi do takich patologii jak ustalanie wynagrodzenia podwładnego na wyższym poziomie niż przełożonego oraz wynagrodzenia personelu administracyjnego (oczywście na nielicznych stanowiskach) znacznie powyżej poziomu inspektorów pracy. Pozostałe sprawy, którymi zajeliśmy się od początku to wyposażenie inspektorów pracy w służbowe komórki oraz zniesienie monopolu związków zawodowych na finansowanie niektórych form działalności w ramach ZFŚS w OIP Warszawa.
Zeby nie było tak kolorowo trzeba powiedzieć o największym problemie naszej organizacji czyli totalnym lekceważeniu nas przez GIP, pomimo interwencji Forum Związków Zawodowych jesteśmy nadal traktowani tak jakby nas nie było, kierownictwo PIP naruszając zasadę pluralizmu związkowego i równości związków zawodowych wyrażonej w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych faworyzuje dwa największe związki umieszczając je wprost w treści regulaminu wynagradzania jako jedyne z którymi uzgadnia np. wykorzystanie funduszu płac w skali kraju. Takie rozwiązanie w którym spotykamy się z narzuconymi z góry rozwiązaniami ustalonymi pomiędzy "Solidarnością", ZZ PPIP i GIP jest naruszeniem zasady wobec, której to organizacje zakładowe są uprawnione do reprezentowania pracowników danego zakładu pracy. W tej kwestii będziemy podejmować intensywne działania tak aby doprowadzić do prawdziwego pluralizmu związkowego w naszej instytucji. Nie boimy się użyć wszelkich dostępnych środków przewidzianych prawem aby walczyć z patologiami naszej instytucji!
Copyright