MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA NR 15
W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY


Nasza działalność skierowana jest na potrzeby pracowników, którym trudno odnaleźć sens działania                              w dotychczasowych strukturach związkowych, tych którzy często nie chcieli uczestniczyć w działalności dwóch największych aktorów sceny związkowej w PIP. Wśród nas najważniejsze są trzy fundamentalne zasady:

1. Działamy jawnie i przejrzyście – na bieżąco informujemy przez naszą stronę o podjętych inicjatywach                         i zajętych stanowiskach.
2. Każdy ma prawo głosu- jako wasi przedstawiciele oczekujemy na wszystkie uwagi i propozycje, żadna nie pozostaje bez odpowiedzi, swoje działania w najbardziej drażliwych kwestiach podejmujemy po konsultacji ze wszystkimi.
3. Wszyscy tworzymy związek – nie działamy przez komisje okręgowe, delegatów czy inne pośrednie twory „przedstawicielskie”, jesteśmy jednolitą strukturą, co roku wszyscy członkowie decydują o programie działania           i rozliczają z jego realizacji komisję międzyzakładową. Raz na 4 lata wszyscy decydujecie o tym kto będzie was reprezentował na szczeblu krajowym, w okręgu czy oddziale. W ramach poszerzania struktur związku tworzymy koła w poszczególnych jednostkach ale to nadal członkowie zachowują decydujący głos bez pośredników, bez delegatów i bez układów.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w OIP WARSZAWA

Drogie Koleżanki i Koledzy!
Jak wiecie, dzisiaj odbyły się uzgodnienia ws awansów pracowniczych zaplanowanych na rok bieżący w naszym urzędzie. Na temat samych uzgodnień, nie będę się tutaj rozpisywał. Szczegółowe informacje oraz zapewne sam tekst porozumienia przekaże do Waszej informacji Przewodniczący. Dzisiejsze spotkanie rozgrzała inna sprawa. Sprawa, przy której nagrody, podwyżki i awanse zdają się być w zasadzie mało istotnym zagadnieniem. Preliminarz. Dziś, odmieniany przez wszystkie przypadki. Preliminarz, a w zasadzie jego nieprzyjęcie, spędza sen z powiek dużej części pracowników naszego okręgu. Po dzisiejszym spotkaniu wiem również, że nie tylko członkowie S80, nie tylko sympatycy ale również nasi oponenci pilnie śledzą tą stronę. To cieszy i napawa optymizmem na przyszłość. A więc do rzeczy. Szanowni Pracownicy OIP Warszawa. Jak to jest z tym preliminarzem i dlaczego nie został uzgodniony? Wielu z Was tkwi w niesłusznym przekonaniu, że S80 jest związkiem który w swej działalności kieruje się partykularnym interesem. Nic bardziej mylnego. Nasz związek powstał z potrzeby działania, potrzeby wprowadzania zmian. Te zmiany w naszym najgłębszym przekonaniu po raz kolejny mogą się zrealizować. Po raz kolejny także, cała ta sytuacja nie jest dla nas komfortowa. Wiemy, że w skali całego okręgu część z Państwa czuje złość choćby z powodu zablokowanego dostępu do świadczenia urlopowego. Mamy tego świadomość. Niemniej jednak, to nie brak naszej zgody zablokował wypłatę świadczeń. Obecna sytuacja spowodowana jest brakiem akceptacji co do naszej propozycji uwolnienia części środków z ZFŚS. Uwolnienia ich dla kolejnej grupy pracowników-rodziców wychowujących dzieci od ukończenia przez nie roku do ukończenia trzech lat. W naszym przekonaniu warto jest wesprzeć tę grupę pracowników-rodziców, którzy nierzadko łączą pracę zawodową z wychowaniem dzieci. Zdaję sobie sprawę, że w natłoku obowiązków służbowych i braku dostępu do rzetelnych informacji nie jest łatwo oprzeć się roztaczanej przez niektórych wizji klęski. Wszak strach od zawsze był i jest najprostszą, najskuteczniejszą bronią propagandową. Zadajmy sobie jednak pytanie, po co to wszystko? Komu to ma służyć? Jaki jest cel tej dezinformacji? Osobiście nie mam pojęcia. Wracając do meritum. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, pragnę w kilku zdaniach wyjaśnić jak to jest z tym preliminarzem. Na pytanie dlaczego jeden ze związków blokuje propozycję zmian w regulaminie ZFŚS, odpowiedźcie sobie Państwo sami. Nasza propozycja jest prosta, przejrzysta i poparta mocnymi argumentami ekonomicznymi. Nie stoi także w sprzeczności z zasadami prawa określonymi w ustawie. Opierając się o dane z lat ubiegłych oraz biorąc pod uwagę prognozy co do wysokości odpisu, który jak wiemy będzie większy, chcemy uwolnić część środków na realizację dopłat do przedszkoli i żłobków. Taki jest nasz pomysł i taki jest nasz cel. A teraz garść twardych danych. Wg. naszych szacunków, kwota jaką w chwili obecnej możemy przeznaczyć na zrealizowanie tego projektu to conajmniej 10 000zł. Tak, dziesięć tysięcy złotych, które chcemy wykorzystać na dofinansowanie do żłobków i przedszkoli dla pracowników-rodziców, których dzieci ukończyły rok a nie ukończyły lat trzech. Toż to prawdziwa niegodziwość. Dlaczego taki przedział wiekowy ? Już wyjaśniam. Od 1 września 2017 r. dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dotychczas takie prawo miały dzieci od 4. roku życia. Oznacza to, że organ prowadzący musi zapewnić miejsce w przedszkolu albo innej formie wychowania przedszkolnego dla każdego dziecka od 3. roku życia, którego rodzice złożą wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Z danych otrzymanych od OIP wynika, że w roku bieżącym uprawnionych do skorzystania z takiej formy jest 17-stu pracowników-rodziców. Przyjmując, że dla każdego uprawnionego przyznamy 50zł miesięcznie daje nam to kwotę 850zł na m-c na wszystkich uprawnionych. Rocznie kwota przeznaczona na ten cel wyniesie 10 200zł. Na koniec garść pytań. Kto tak na prawdę blokuje? Gdzie tu jest obcięcie kwot dopłaty do innych form określonych w preliminarzu? Na koniec pytam, o co tu tak na prawdę chodzi? Kto jest hamulcowym rozwoju tej instytucji i kto boi się potencjału tkwiącego w pracownikach tego urzędu?

Przemysław Worek
Wiceprzewodniczący
KM NSZZ Solidarność 80 w PIP

Sonda

Czy jesteś za tym świadczeniem
TAK
NIE
Pokaż wyniki

Zakończenie obchodów XXV lecia
NSZZ "Solidarności" 80

W dniu 9 czerwca 2017r. w Krakowie odbyły się uroczystości kończące obchody XXV lecia związku. Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystej Mszy świętej celebrowanej przez Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego - Metropolitę Krakowskiego. Następną częścią wydarzenia była akademia zorganizowana pod patronatem Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika, który osobiście uczestniczył w całej uroczystości. Poza wojewodą udział wzięli licznie zaproszeni goście w tym Posłanaka Agnieszka Ścigaj oraz Senator Andrzej Pająk. Nie zabrakło także inspekcyjnych motywów kolega Leszek Rymarowicz z naszej komisji został odznaczony srebrną odznaką honorową NSZZ "Solidarność" 80 w uznaniu za zasługi na rzecz rozwoju związku i zaangażowanie w pracę dla naszej organizacji. Po odznaczeniach nasz kolega przedstawił zebranym sylwetkę Mariana Klotta de Heidenfeldta. Po zakończeniu akademii delegacja władz związku w składzie: Marek Mnich - Przewodniczący Komisji Krajowej, Ryszard Majdzik - Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego, Zbigniew Sagański - Członek Komisji Krajowej oraz Leszek Rymarowicz z Komisji Międzyzakladowej nr 15 w PIP udała się na Cmentarz Rakowicki gdzie złożyła na grobie Mariana Klotta de Heidenfeldta wiązanki i oddała cześć z okazji 50 rocznicy śmierci człowieka zasłużonego dla ochrony pracy w Polsce, niestety zapomnianego przez historię i swoich następców.

LINK DO TRANSMISJI:
KRAKÓW SOLIDARNOŚĆ 80

XXX Sprawozdawczo - Wyborczy Krajowy Zjazd Delagatów NSZZ "Solidarność" 80

W dniach 26-28 maja 2017 roku w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym "Zacisze" w Spale odbył się XXX Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów, podczas którego zostały wybrane nowe władze Związku na kadencję 2017-2021. Przewodniczącym NSZZ "Solidarność"-80 został Marek Mnich.
Komisja Krajowa w składzie:

1) Marian Radoła - członek Prezydium KK

2) Józef Korpusiński - członek Prezydium KK

3) Józef Dąbrowski

4) Ireneusz Wieczorkiewicz

5) Ryszard Majdzik

6) Paweł Gawluk

7) Zbigniew Klimek

8) Elżbieta Chodzyńska

9) Zbigniew Sagański

10) Ryszard Wrzaszcz

11) Jan Konior

12) Bernard Cieślik - członek Prezydium KK

13) Krzysztof Aniszewski - Wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność"-80

14) Marek Gołda - członek Prezydium KK

15) Janusz Znój

16) Mirosław Haffke - członek Prezydium KK

17) Dariusz Czech - członek Prezydium KK

18) Andrzej Grabarczyk

19) Jerzy Kiełb - Wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność"-80

20) Krzysztof Kłosek

21) Ewa Manasterska

22) Agnieszka Piłat-Gruszka

23) Irena Przybysz

24) Andrzej Szymański

25) Roman Ryszewski

26) Mateusz Węglorz

27) Dawid Kozak

28) Mirosław Gumuła

29) Grzegorz Paciulan

30) Mirosław Lebuda - członek Prezydium KK

31) Sławomir Kotyrba

32) Mariusz Stańczyk

33) Zenon Wrzesiński

34) Wojciech Osman - Wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność"-80

35) Marcin Kubów

Krajowa Komisja Rewizyjna w składzie:


1) Barbara Stępień

2) Marek Łagan

3) Wojciech Paliwoda

4) Marek Carli

5) Andrzej Wanio

6) Maciej Maćkowiak

7) Artur Dzwonkiewicz
DELEGACJA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"80 W BUDAPESZCIE

W dniach 13 – 16 marca 2017r. na Węgrzech przebywała delegacja związkowa w składzie: Paweł Gawluk – Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej, Ireneusz Wieczorkiewicz – Członek Komisji Krajowej oraz Zbigniew Sagański – Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej w Państwowej Inspekcji Pracy. Przedstawiciele naszego związku zostali zaproszeni przez komitet inicjatywy europejskiej: „Równa płaca za równą pracę”. Projekt ten został zainicjowany przez drugą siłę polityczną na Węgrzech – Jobbik. W ramach zaplanowanych działań zmierzających do wymuszenia na Komisji Europejskiej wprowadzenie uregulowań mających na celu wyrównywanie poziomu płacowego pomiędzy „starą piętnastką” a krajami Europy Środkowowschodniej odbyło się posiedzenie komitetu złożonego z partnerów tej inicjatywy czyli przedstawicieli organizacji politycznych, społecznych i związkowych z Bułgarii, Węgier, Chorwacji, Łotwy, Estonii, Słowenii oraz Polski. W dniu 14 marca doszło do uroczystego podpisania deklaracji proklamującej rozpoczęcie procedury zbierania podpisów pod obywatelską petycją do władz UE. Jednym z partnerów w w/w komitecie jest NSZZ ”Solidarność” 80. Przedstawiciele związku uczestniczyli także w obchodach Narodowego Święta Węgier zorganizowanych przez Jobbik oraz zwiedzili siedzibę Parlamentu Węgierskiego. Dalszy ciąg działań zainicjowanych w Budapeszcie będzie odbywał się we wszystkich krajach biorących udział w tej inicjatywie. Niedawno zostały uruchomione serwisy na portalach społecznościowych oraz witryna internetowa do których linki zamieszczamy poniżej. Niebawem rozpoczniemy także zbieranie podpisów zarówno w formie tradycyjnej jak i poprzez Internet. Liczymy na zaangażowanie wszystkich obywateli wrażliwych na sprawy socjalne i poziom życia naszego społeczeństwa.

Zbigniew Sagański

UZUPEŁNIENIE

Przedwczoraj (03.04) na portalu Alfahir.hu  ukazał się także wywiad z przewodniczącym MOZ na temat roli NSZZ "Solidarność" 80 w projekcie oraz o istocie działania ruchu związkowego w RP. Link poniżej.

WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCYM MOZ

Linki:

http://wageunion.eu/

https://www.facebook.com/wageunion/

https://twitter.com/WageUnion

UZGODNIENIA PRELIMINARZA W OCZACH PROPAGANDY

Z uwagi na doniesienia korytarzowe jakoby nasz związek starał się o zmniejszenie świadczeń z ZFŚS na wypoczynek pracowników, rozsiewane przez niektórych działaczy konkurencyjnego związku d. CRZZ w Warszawie informujemy, że NSZZ "Solidarność" 80 nigdy nie postulował zmian w takim zakresie. Zmiany, które proponujemy mogą odbyć się bez obniżania stawek świadczeń z tzw. "wczasów pod gruszą". Dezinformacja to widać jedyny skuteczny oręż w walce z argumentami, które przedstawiamy. Transparentność działań owego ruchu obrony niewiadomo czego pozostawia wiele do życzenia, mając na względzie nasze podstawy programowe jako jedyni ujawniamy wszystkie działania podejmowane przez związek dla dobra pracowników. Chętnych do polemiki zapraszamy do księgi gości po prawej stronie tego materiału bo w przeciwieństwie do konkurencji umożliwiamy wymianę argumentów. Pod tekstem znajdziecie skan naszego dzisiejszego pisma w tej sprawie.

WYBORY DO KOMISJI MŁODYCH FZZ

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 20.02 odbyło się zebranie wyborcze Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych - czyli konfederacji, w której zrzeszony jest nasz związek zawodowy. W zebraniu udział wzieli przedstawiciele 14 organizacji skupionych w FZZ. W wyniku przeprowadzonego głosowania przewodniczącym Komisji Młodych FZZ został Rafał Zaręba z PZZ Kadra. Naszą organizację reprezentowali: Renata Wilary, Anna Krzemińska oraz Zbigniew Sagański z pozostałych organizacji osiemdziesiątki obecnych było siedmiu kolegów z czego sześciu z Regionu Mazowieckiego oraz jeden z Regionu Śląskiego. W wyniku wyborów do władz Komisji Młodych na kadencję 2017-2021 z grona naszych członków zostały wybrane dwie osoby: Anna Krzemińska zajęła stanowisko wiceprzewodniczącej komisji uzyskując najwięcej głosów od organizacji biorących udział w wyborach oraz kolega Robert Jankowski z organizacji "S"80 w PKP PLK w Poznaniu który objął mandat członka zarządu komisji. Wszystkim nowym członkom zarządu komisji serdecznie gratulujemy i oczekujemy na sukcesy w pracy dla aktywizacji młodych skupionych w naszej centrali związkowej.

PONIŻEJ NOWY ZARZĄD KOMISJI Z PRZEWODNICZĄCĄ FZZ

KOMUNIKAT WYBORCZY

Informujemy, że w dniu 10 lutego 2017r. odbyło się Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Członków, które wybrało nowe władze naszej organizacji na kadencję 2017 - 2021.

Wyniki wyborów są następujące:

Prezydium Komisji Międzyzakładowej:

Przewodniczący organizacji: Zbigniew Sagański

Wiceprzewodniczący: Przemysław Worek

Członek Prezydium: Renata Wilary

Ponadto do Komisji Międzyzakładowej poza członkami prezydium zostały wybrane następujące osoby:
Leszek Rymarowicz, Krystyna Banasiak, Dawid Otto, Sebastian Sawicki, Justyna Sawicka, Artur Basiuk.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Tomasz Łodziński

Członek MKR Monika Pająk

Członek MKR Roman Kowalik

Ponadto kol. Zbigniew Sagański uzyskał mandat delegata na Zjazd Delegatów Regionu Mazowieckiego z Okręgu Wyborczego nr 10.


INSPEKCYJNE OBCHODY 35 ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

Koleżanki i Koledzy!

W przeddzień przypadającej 13 grudnia 2016r. 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, przedstawiciele trzech organizacji związkowych działających w Państwowej Inspekcji Pracy oraz władze Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej złożyli pod Krzyżem Katyńskim w Krakowie hołd ofiarom represji z tego okresu. Przed wizytą w miejscu masowych wieców i wystąpień m. in. w 1981r. przedstawiciele w/w organizacji udali się na Cmentarz Rakowicki gdzie na grobie Mariana Klotta de Heidenfeldta przedwojennego Głównego Inspektora Pracy z lat 1919 – 1939 złożono okolicznościową wiązankę oraz zapalono znicze. Podczas uroczystości kol. Leszek Rymarowicz członek MOZ nr 15 NSZZ ”Solidarność” 80 oraz Prezes SIPRP przedstawił zebranym sylwetkę Mariana Klotta, historię jego udziału w walce o niepodległość oraz działalność szczególnie w okresie kształtowania się Państwa Polskiego i wpływu na rozwiązywanie konfliktów społecznych w środowisku pracy. W uroczystości poza kol. Leszkiem Rymarowiczem uczestniczyli: Przemysław Róziewicz – Przewodniczący Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników PIP, Zbigniew Sagański – Przewodniczący MOZ nr 15 NSZZ ”Solidarność” 80 w PIP oraz Grzegorz Wąsowski przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej NSZZ ”Solidarność” w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie. Po zakończeniu uroczystości ustalono zawiązanie wspólnej inicjatywy zmierzającej do upamiętnienia Marianna Klotta de Heidenfeldta w 100 rocznicę powolania Państwowej Inspekcji Pracy poprzez ufundowanie nowego nagrobka w miejsce obecnego mocno nadszarpniętego zębem czasu. Niebawem środowisko pracowników PIP reprezentowane przez organizacje społeczne i związkowe przygotuje założenia do tej inicjatywy.

APEL KOMISJI KRAJOWEJ NSZZ "Solidarność" - 80
do Komisji Kontroli Państwowej oraz Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP

WYROK W SPRAWIE NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU

Informujemy, że został opublikowany wyrok Sądu Najwyższego dotyczący nierównego traktowania w zatrudnieniu pracownika OIP w W.
Sytuacji przyglądamy się od początku jako, że jest to precedens w skali całej PIP pokazujący patologiczne decyzje płacowe podejmowane przez kierownictwo instytucji w szczególności w okresie "panowania" koalicji PO-PSL. Mamy pełną świadomość, że podobne sytuacje mogły powstać w różnych okresach oraz w różnych jednostakach naszej instytucji ale wyrok SN jast dla nas argumentem potwierdzającym konieczność wprowadzenia istotnych zmian w regulaminie wynagradzania oraz podjęcia wskazywanych przez nas od początku istnienia kroków w celu minimalizowania nieuprawnionych dysproporcji.
Polecamy w szczególności lekturę trzech ostatnich stron dokumentu potwierdzających bezprawność działań, które doprowadziły do uprzywilejowania niektórych osób powiązanych z ówczesnym układem polityczno - towarzyskim. Jednocześnie deklarujemy, że jesteśmy gotowi do pracy nad rozwiązaniami, które wyeliminują sytuacje wskazane w wyroku jako naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu.

poniżej link pliku z wyrokiem (źródło http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/II%20PK%2017-15-1.pdf)
Koleżanki i Koledzy!
Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy!

Nadszedł moment, żeby powiedzieć kilka slów na temat działalności naszego związku, perspektyw jego rozwoju oraz osiągnięć dokonanych na przestrzeni ostatnich 2 lat. Jeżeli nie pamiętacie to przypominam, że w bieżącym miesiącu upływają dwa lata od chwili zarejestrowania naszej organizacji, początkowo jako zakładowej przy OIP w Warszawie a następnie międzyzakładowej w Państwowej Inspekcji Pracy. Pytania, które się nasuwają są następujące: czy warto było angażować się w pracę związkową? Czy udało nam się coś osiągnąć? Co uda nam się jeszcze zrobić dla pracowników i instytucji? Odpowiedź na pytania nie jest ani prosta ani jednoznaczna ale, każdy niech wyciągnie wnioski samodzielnie.

Po pierwsze z perspektywy czasu patrząc na historię swojego zatrudnienia mógłbym napisać, że pewnie lepiej było cicho siedzieć, robić swoje i czasami najwyżej zamieścić jakiś anonimowy komentarz na stronie stowarzyszenia. Byłbym już niewątpliwie o jedno stanowisko wyżej w inspekcyjnej hierarchii, nie musiałbym się co miesiąc spowiadać z zaniżonej statystyki i przez prawie rok szalejącego zamordyzmu unikać ciosów Pana Prezesa Ochuckiego i jego przybocznych o czym mogliście na bieżąco czytać na naszym blogu.

Z drugiej strony na początku naszego działania kiedy wchodziliśmy na "rynek" związkowy musieliśmy zaistnieć w naszej instytucji i ugruntować swoją pozycję jako jednego z dwóch inspekcyjnych ogólnopolskich reprezentatywnych związków zawodowych o rodowodzie sierpniowym. Budującym wydarzeniem było niewątpliwie usytuowanie nas w gronie partnerów społecznych współpracujących bezpośrednio z GIP co związane było z przekształceniem naszej organizacji w tzw międzyzakładówkę.

Od początku istnienia za cel postawiliśmy sobie likwidację patologii płacowych i związnych z zasadami korzystania z ZFŚS. Tutaj należy odpowiedzieć sobie na pytanie co się udało? Niewątpliwie sukcesem było wywalczenie poprzez spór zbiorowy zmian w regulaminie ZFŚS, które zlikwidowały monopol ZZPPIP na korzystanie z dofinansowania do spraw związanych z rekreacją, sportem i turystyką, szkoda tylko, że nasz sukces w tej materii ograniczył sie jedynie do OIP w Warszawie. W ostatnim czasie okazało sie także, że jesteśmy chyba jedynym OIP w Polsce, w którym udało się wpisać do porozumienia podwyżkowego zasadę likwidowania dysproporcji płacowych.

Powyższe nie zmienia faktu, że mamy znikomą aktywność ludzi w innych OIP niż Warszawa. Budzi moje zdziwienie, że zamieszczacie wiele komentarzy szczególnie na forum SIPRP, w których krytykujecie funkcjonowanie systemu płac, awansu, ocen bieżących czy działalności największego ZZ a sami nie podejmujecie się żadnych działań zmierzających do likwidacji nieprawidłowości. Na przykładzie naszej organizacji oraz OIP w Warszawie pokazaliśmy, że można zmieniać rzeczywistość i nie wymagamy od was niewiadomo jakiego zaangażowania w działalność związkową. Wsparcie osobowe jest dla nas największą wartością, liczba naszych członków realnie przekłada się na nasze możliwości i siłę oddziaływania. Powinniśmy przestać podejmować próby leczenia trupa tego po prostu się nie da zrobić i przystapić do działania. W okręgach, w których juz istniejemy znajdziecie naszych pełnomocników - to oni wzięli na siebie ciężar organizacyjny, wystarczy wydrukować z zakładki na naszej stronie deklarację i dostarczyć do nich.

Pamiętajcie, że w inny sposób nie pokażecie czerwonej kartki "betonowi" inspekcyjnemu, trzeba zrobic to teraz aby u was tak jak w Warszawie normalność przebijała się przed stare inspekcyjne nawyki przed powszechną bierność i lekceważenie ludzi ambitnych, zaangażowanych w pracę rozumianą jako służbę człowiekowi pracy a nie w imię: "sztuk", statystyk, mandatów czy prześcigania sie w liczbie stron protokołu.

Bardzo cieszy mnie uzyskanie w OIP w Warszawie statusu organizacji reprezentatywnej już prawie rok temu ale mam nadzieję, że do końca roku taki status uzyskają wszystkie nasze ogniwa w kraju i będziemy realna siłą stojącą na straży dobra pracowników PIP.

Przed nami trudny okres wprowadzania w życie uchwał ostatniego zjazdu sprawozdawczego i jeżeli zgadzacie się z tymi postulatami nie pozostaje nic innego jak tylko pobrać poniżej deklarację i wstąpić w nasze szeregi.

ze związkowym pozdrowieniem

Zbigniew Sagański
Przewodniczący MOZ nr 15
NSZZ "Solidarność"80
w Państwowej Inspekcji Pracy

Kolejny etap sporu zbiorowego zakończony

Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informujemy, że kolejny etap sporu zbiorowego wszczętego przez naszą organizację właśnie został zakończony. W dniu dzisiejszym podpisaliśmy protokół rozbieżności z Okręgowym Inspektorem Pracy Panią Elżbietą Lipińską. Z szeregu problemów poruszonych w sporze kością niezgody pozostaje jedynie kwestia dyskryminujących zmian organizacyjnych, która miejmy nadzieję zostanie rozwiązana na etapie mediacji, który zamierzamy rozpocząć już niebawem.

Dla zainteresowanych zamieszczamy poniżej protokół rozbieżności.

Zjazd sprawozdawczy MOZ nr 15

Koleżanki i Koledzy!

Obecni na zjeździe już wiedzą a nieobecni niech się dowiedzą ;-)
W dniu 5 marca 2016r. dzięki uprzejmości naszych Koleżanek i Kolegów z Koła w OIP Lublin mieliśmy przyjemność odbyć już drugi w historii naszego związku zjazd sprawozdawczy. Zebranie członków naszej organizacji wysłuchało sprawozdania komisji międzyzakładowej przedstawionego przez przewodniczącego Zbigniewa Sagańskiego, sprawozdania finansowego sporządzonego i przedstawionego przez skarbnika Krysię Banasiak. Najwyższy organ władzy stanowiącej naszej organizacji podjął decyzje o przyjęciu w/w sprawozdań oraz udzieleniu komisji absolutorium. Jak zwykle największym zainteresowaniem cieszyła sie dyskusja nad programem działania na 2016r. Po debacie i zgłoszeniu projektu uchwały w tej sprawie zobowiązano komisję do realizacji następujących celów w 2016r.:

1. Podjęcie starań o wydzielenie z ZFŚS w okręgowych inspektoratach pracy objętych działaniem MOZ nr 15 puli środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci pracowników do żłobków i przedszkoli oraz uwzględnienia polityki prorodzinnej w ramach zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.

2. Wystąpienie do głównego inspektora pracy o uchylenie obecnie obowiązującego zarządzenia w sprawie systemu ocen bieżących.

3. Opracowanie propozycji zmian w systemie awansu i doskonalenia zawodowego pracowników PIP oraz określenie granic czasowych dla uzyskania awansu zawodowego.

4. Podjęcie działań w celu wykorzystania środków przeznaczonych na podwyżki i awanse w kierunku zniwelowania nieuzasadnionych dysproporcji w wysokości wynagrodzeń osób wykonujących pracę w jednakowych warunkach i o jednakowej wartości.

Przed nami teraz kolejny rok pełen wyzwań i ciężkiej pracy, która mam nadzieję, że przyniesie efekty oczekiwane przez wszystkich członków NSZZ "Solidarność" 80. Oby ten rok, w którym nasz związek obchodzi 25 urodziny obfitował w sukcesy czego sobie i wam serdecznie życzę. W przyszłym roku spotykamy się już na zjeździe sprawozdawczo - wyborczym jako, że dobiega końca kadencja obecnych władz związku. Jeszcze raz w imieniu swoim oraz komisji międzyzakładowej dziękuję koleżeństwu z OIP Lublin za organizację tego udanego przedsięwzięcia.

Przewodniczący MOZ

Zbigniew Sagański

POLECAMY OSTATNI NUMER TYGODNIKA POLITYKA W KTÓRYM ZNAJDZIECIE WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCYM MOZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" - 80 W PIP

LINK DO STRONY PONIŻEJ

PIERWSI OD 100 LAT

W sumie nie wiadomo czy jest to sytuacja napawająca dumą czy niestety pesymizmem ale jako pierwsi w 100 letniej historii naszej instytucji zostaliśmy zmuszeni do użycia argumentu w postaci sporu zbiorowego.
Na skutek niezrealizowanych od długiego czasu postulatów oraz wdrożonej przez mitycznego Prezesa Ochuckiego fali represji antyzwiązkowych polegających na wykluczeniu większości aktywnych działaczy związkowych z komórek organizacyjnych oraz pozbawienie ich szans na dalaszą ścieżkę kariery zawodowej postanowiliśmy użyć argumentów "ostatecznych".
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy poniżej znajdziecie treść naszych postulatów, w których jak sądzimy znajdziecie także swoje, wypowiadane latami w zamkniętych kręgach inspekcyjnych opinie. Aby uzewnętrznić nasz głos sprzeciwu zwracamy się do wszystkich pracowników inspekcji aby poparli naszą inicjatywę chociażby poprzez wpis w kometarzu lub czynny udział w akcjach, które zostaną zorganizowane w toku wszczętego sporu.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" 80
w Państwowej Inspekcji Pracy

Sonda

Czym S80 w PIP powinna się zająć
Przeciwdziałaniem dyskryminacji płacowej
Poprawą warunków BHP w pracy.
Walką o sprawiedliwy podział ZFŚS.
Warunkami pracy najmłodszej kadry PIP.
Pokaż wyniki
OPINIE I UWAGI
  Treść...
  Emotikony

  POLECAMY MATERIAŁ POCHODZĄCY Z AUDYCJI POLSKIEGO RADIA 24 DOTYCZĄCY AGENTURALNEJ PRZESZŁOŚCI TW BOLKA. WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCYM REGIONU MAŁOPOLSKIEGO UKAZAŁ SIĘ 31 GRUDNIA BR.

  MATERIAŁ DEDYKUJEMY WSZYSTKIM OBROŃCOM STAREGO PORZĄDKU, KTÓRYCH NIE BRAKUJE WŚRÓD INSPEKCYJNEJ KADRY W SZCZEGÓLNOŚCI NIEKTÓRYCH DZIAŁACZY CRZZ (AKTUALNIE NOSZĄCEGO INNĄ NAZWĘ). SŁOWA NASZEGO KOLEGI - ŚWIADKA I UCZESTNIKA WYDARZEŃ Z LAT 1980-1981 NIECH UZMYSŁOWIĄ NIEKTÓRYM JAKICH WARTOŚCI BRONICIE.

  Ryszard Majdzik: Lech Wałęsa powinien wycofać się z życia publicznego

  NOWY ANONIMOWY I PROSTY SPOSÓB NA CZŁONKOSTWO

  W odpowedzi na wasze oczekiwania oraz konieczność dotarcia przez nas do największej możliwej liczby pracowników PIP a także otwarcie na rozszerzanie naszej organizacji na kolejne okręgi przedstawiamy poniżej najnowszy sposób na uzyskanie członkostwa w zwiąku.

  Sposób jest bardzo prosty: drukujesz deklarację z pliku poniżej, wypełniasz także pole z deklaracją od jakiej kwoty będziesz odprowadzał składkę. Dolną część z upoważnieniem dla księgowości zostawiasz pustą. Prosimy także o dopisanie nr telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. Wypełnioną deklarację możesz wysłać na nasz adres: ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa lub w zamkniętej kopercie przekazać jednemu z naszych pełnomocników w okręgach. Po podjęciu uchwały o przyjęciu niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą. Deklaracja trafia tylko do nas i pracodawca nie ma do niej dostępu. Składki możesz opłacić przelewem na nasze konto albo przy użyciu poniższych przycisków w systemie PAY PAL (wygodne płatności kartą lub z konta Pay Pal) - wybierając subskrypcję lub wpisując kwotę składki co miesiąc jako darowiznę. Dokumenty nie trafiają do kadr ani księgowości, do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody nie informujemy pracodawcy o przynależności do związku.

  UWAGA W PRZYPADKU SUBSKRYPCJI ZAOKRĄGLAMY SKŁADKI DO 5 ZŁOTYCH ZGODNIE Z OPCJAMI PRZYCISKU.

  Osoby płacące Pay Palem mogą także przekazywać składki na nasz adres e-mail:
  zarzad@solidarnosc80.org.pl

  Członkiem może zostać każdy pracownik PIP nie potrzeba zbierać 10 osób w poszczególnych OIP gdyż jesteśmy organizacją międzyzakładową. Jeżeli zechcesz zostać naszym pełnomocnikiem w nowym okręgu zapraszamy: otrzymasz stosowne pełnomocnictwa i ochronę związkową. Przy większej liczbie osób w poszczególnych OIP tworzymy koła związkowe pierwsze powstało w ubiegłym roku przy OIP w Lublinie.

  składka

  W związku z docierającymi do nas sygnałami od pracowników OIP w Bydgoszczy dotyczącymi prowadzenia działalności na rzecz obrony praw pracowniczych, informujemy, że OIP w Bydgoszczy objęty został działaniem Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Regionie Kujawsko - Pomorskim NSZZ "Solidarność" 80 w związku z czym osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem regionu pod nr tel. 54 411 27 70. Region zapewnia pełną anonimowość zgłaszających się osób.

  JESTEŚMY JUŻ W CZTERECH OKRĘGOWYCH INSPEKTORATACH PRACY

  W ZWIĄZKU Z OBJĘCIEM NASZYM DZIAŁANIEM CZTERECH PRACODAWCÓW - JEDNOSTEK PIP: OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE, ŁODZI, LUBLINIE I KRAKOWIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW TYCH JEDNOSTEK DO NASZEJ ORGANIZACJI.

  JEŻELI ZALEŻY WAM NA SWOICH WARUNKACH PRACY ORAZ PRZYSZŁOŚCI NASZEJ INSTYTUCJI ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

  W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SWOJEGO OIP MOŻESZ KONTAKTOWAĆ SIĘ Z NASZYMI PEŁNOMOCNIKAMI W OKRĘGACH LUB BEZPOŚREDNIO Z PREZYDIUM KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ DANE ZNAJDZIECIE W ZAKŁADCE KONTAKT.

  JEŻELI NIE MA NAS W TWOIM OIP LUB INNEJ JEDNOSTCE PIP ZAPRASZAMY DO KONTAKTU, CHĘTNIE OBEJMIEMY KOLEJNE OIP LUB POMOŻEMY UTWORZYĆ SAMODZIELNĄ ORGANIZACJĘ "OSIEMDZIESIĄTKI".
  W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ ZAPYTANIAMI DOTYCZĄCYMI SPOSOBU NALICZANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z TREŚCIĄ DEKLARACJI UMIESZCZONEJ W ZAKŁADCE "STATUT I DOKUMENTY" 1% SKŁADKI OBLICZANY JEST OD DOCHODU CZYLI WYNAGRODZENIA BRUTTO POMNIEJSZONEGO O SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE. ABY USTALIĆ WYSOKOŚĆ SWOJEJ SKŁADKI NALEŻY OD KWOTY BRUTTO WYNAGRODZENIA ODJĄĆ 13,71% I Z TAKIEJ KWOTY OBLICZYĆ 1%.

  NSZZ "Solidarność" - 80 to związek zawodowy o zasięgu ogólnopolskim, skupia pracowników różnych branż i posiada podobnie jak NSZZ "Solidarność" strukturę terytorialno - branżową. Związek jest kontynuatorem tradycji "pierwszej" "sierpniowej" Solidarności, jesteśmy apolityczną organizacją ludzi pracy. NSZZ "Solidarność" - 80 należy do jednej z trzech reprezentatywnych centaral związkowych - Forum Związków Zwodowych. W bieżącej kadencji Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" - 80 kol. Marek Mnich pełni funkcję wiceprzewodniczącego FZZ.

  Komisja Zakładowa Nr 15 przy OIP Warszawa kieruje swoją działalność do wszystkich pracowników PIP deklarując rozszerzenie swojej działlności na inne jednostki naszej instytucji - jeżeli jesteś zainteresowany rozwinięciem działalności związkowej w swoim OIP prosimy o kontakt z Komsją Zakładową za pośrednictwem maila lub telefonicznie. Wszystkim zainteresowanym udzielimy niezbędnych informacji.

  Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
  Copyright